Logo OKSV

Informatie over HONK (18 april 2021)

27 apr 2021

Keent 18 april 2021

Beste dorpsgenoten,

In september 2020 werd het terrein van TOG aan de Kromstraat door een ruime meerderheid van de inwoners gekozen als voorkeursscenario om ontmoeten & sport in onze kernen onder te brengen in een nieuwe accommodatie. De gemeenteraad heeft in december besloten om hiervoor € 708.000, -- te reserveren. Op de achtergrond wordt inmiddels al gewerkt wordt aan de voorbereidingen die nodig zijn om het plan te realiseren.

Om de benodigde voetbal- en korfbalvelden op één locatie onder te kunnen brengen zijn medewerkers van gemeente Oss in de afgelopen periode doende geweest om met omliggende grondeigenaren afspraken te maken over de aankoop van de benodigde grond. Dit proces zit nu in de afrondende fase. Binnenkort weten we dus precies hoe het plaatje eruit komt te zien. We gaan er nu vanuit dat de plannen zoals bij de inwonersraadpleging gepresenteerd ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Gemeente Oss beschouwt dit project als een burgerinitiatief. De inwoners zullen derhalve zelf de kar moeten trekken om het plan, weliswaar in samenwerking met de gemeente, verenigingen en inwoners, te realiseren. Om dit in goede banen te leiden is door Klankbordgroep Beheerstichting Huis voor Overlangel, Neerloon en Keent (St. HONK) op 16 maart opgericht. Vooralsnog wordt het bestuur gevormd door Anja Manders (penningmeester), Eric van der Wijst (secretaris) en Henk Swinkels (voorzitter). Om goed in gesprek te blijven met de toekomstige gebruikers heeft de stichting een gebruikersraad met vertegenwoordigers van een vijftiental verenigingen uit onze kernen. Deze gebruikersraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de stappen die in de komende periode gezet gaan worden.

Een belangrijke stap daarbij is om te komen tot een definitief bestuur van St. HONK. Op dit moment is het bestuur in overleg met de gebruikersraad om nieuwe bestuursleden te gaan werven. We hopen in oktober 2021 de samenstelling van het definitieve bestuur aan u te kunnen presenteren.

Mede op advies van Gemeente Oss zullen wij op korte termijn een adviesbureau inschakelen om het bestuur bij enkele zaken te begeleiden. Deze zaken betreffen o.a:

Samen gaan wij een traject van enkele jaren doorlopen. Het zou mooi zijn als de nieuwe accommodatie in 2023 geopend kan worden. Daarna zal St. HONK het beheer van de accommodatie op zich nemen. Voor dat het zover is zal er ook enige zelfwerkzaamheid worden gevraagd. Als we er in onze kernen samen de schouders onder zetten dan hebben wij er vertrouwen in dat we een mooie accommodatie krijgen waar jong en oud elkaar kan ontmoeten & samen sporten.

Mede namens Anja en Eric een vriendelijke groet,

Henk Swinkels
voorzitter St. HONK
www.stichtinghonk.nl

[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]

 
Laatste HONK nieuws :

Meer HONK nieuws...

[ Nieuws ] - [ Agenda ] - [ Nieuwsbrief ]

© Copyright 2001-2021 - Privacyverklaring - Gemaakt door: Chris Kamps